Баянзүрх дүүргийн танилцуулга
 Баянзүрх дүүргийн хамт олон
 
Баянзүрх дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсэг нь Баянзүрх дүүргийн 124.54 мянган га нутаг дэвсгэртэй, 44400 өрхийн 184700 хүн амтай засаг захиргааны анхан шатны нэгж болсон 20 хороотой 39.8 мянган толгой малтай, орон сууцны 12, 13, 15, 16 дугаар хороололд хүн амын 60.5 хувь нь оршин суудаг нийслэлийн томоохон дүүргийн нэг. Тус хэсэг нь шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагааг Монгол улсын хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 158-167, 186-189, 227-229 дүгээр тойргуудад шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байна.

Буцах