Сүхбаатар дүүргийн танилцуулга
Сүхбаатар дүүргийн хамт олон
 
Сүхбаатар дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Сүхбаатар дүүргийн 28.1 га 20 нэгж хороо, 5200 аж ахуйн байгууллагатай 36100 өрхийн 136800 хүн амтай. Тус дүүргийн нэг онцлог нь төр захиргааны байгууллагын төвлөрөл ихтэй хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 80 гаруй хувь нь үйл ажиллагаа явуулж нийт хүн амын 54.1 хувь нь орон сууцанд, 46.9 хувь нь гэр хороололд амьдардаг. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын баталсан 150-157, 184, 185 дугаар тойргуудад шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байна. 
 

Буцах