Баянгол дүүргийн танилцуулга
Баянгол дүүргийн хамт олон
 
Баянгол дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа явуулж буй Баянгол дүүрэг  засаг захиргааны 20 нэгж хороо бүхий, 653 аж ахуйн нэгж байгууллагатай, 30834 айл өрхтэй, 134457 хүн амтай, хүн амын 75 хувь нь орон сууцанд, 25 хувь нь гэр хороололд амьдардаг нийслэлийн томоохон дүүрэг юм. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын баталсан 141-149, 171, 181-183, 223, 224  дүгээр тойргуудад  шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа явуулдаг.
 
Буцах