Хан-Уул дүүргийн танилцуулга
Хан-Уул дүүргийн хамт олон
 
Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Хан-Уул дүүргийн 48466 га газрыг хамарсан нутаг дэвсгэртэй, 120 гаруй мянган хүн амтай, 19000 гаруй айл өрхтэй, засаг захиргааны 16 хороотой. Үүнээс 3 хороо нь орон сууц, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад, 3 хороо орон сууц, аж ахуйн нэгжид, 10 хороо нь гэр хороололд хуваагддаг. Тус шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан дүүрэг хариуцсан ахлах гүйцэтгэгч болон 137-140, 178, 179, 180, 190 дугаар тойргуудад шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа явуулдаг.
 
 
Буцах