Сонгинохайрхан дүүргийн танилцуулга
Сонгино-хайрхан дүүргийн хамт олон
 
Нийслэлийн Сонгино-Хайрхан дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Сонгино-хайрхан дүүргийн засаг захиргааны 25 хороотой, 44.8 мянган өрх 204.5 мянга гаруй хүн амтай. Нийт хүн амын 61 % нь гэр хороололд амьдардаг захын алслагдмал дүүрэг юм. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2633 аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаагаас 2511 буюу 95.4 % нь хувийн компани, 102 аж ахуйн нэгж буюу 3.8 % нь төрийн болон төсөвт байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Тус шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан дүүрэг хариуцсан ахлах гүйцэтгэгч болон 128-136, 169, 170, 176, 177 дугаар тойргуудад шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа явуулдаг.
 
Буцах