Чингэлтэй дүүргийн танилцуулга
Чингэлтэй дүүргийн хамт олон
 
Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг нь Чингэлтэй дүүргийн  8.9 мянган га газар нутагтай, 28 гаруй мянган өрхийн 130 гаруй мянган хүн амтай, засаг захиргааны 18 нэгж хороо бүхий төвийн томоохон дүүрэг юм. Тус хэсэг нь Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 119-127, 168, 175 дугаар тойргуудад шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа явуулдаг болно.
 
Буцах