Гүйцэтгэх хуудасны өргөдөл гаргах загвар Гэрээ

ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС ӨГӨХӨД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

1. ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУДАС /ШҮҮХЭЭС БИЧҮҮЛСЭН, ЭХ ХУВЬ/

2. ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРҮҮД /ЭХ ХУВЬ/

3. ЗАРДАЛД ТУШААСАН БАРИМТ /ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК 2617001560/

4. ХҮСЭЛТ

/БАЙГУУЛЛАГА: УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР, АЛБАН ТООТ,

ИРГЭН: ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАРЫН ХАМТ/

5. ЗАРДАЛ ГАРГУУЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

 

ЗАРДАЛ ГАРГУУЛАХ ГЭРЭЭГ ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ