Бид шүүхийн шийдвэрийг шударгаар хэрэгжүүлдэг төрийн албан хаагчид
ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ
Цахим хэлбэрээр: Бүх өдрүүдэд

Хүссэн цагтаа өргөдөл, гомдлоо гаргана уу
Утсаар:Даваа-Баасан Утас:7019 - 7019 08 : 30 - 17 : 30
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хэлтсийн 2019...

Зан үйл засах сургалтад хамрагдах албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдэд 2019 оны 01...

2020-02-05
Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн дараах тойрогт ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн...

2020-01-20
БУСАД МЭДЭЭ