Монгол хэлний зөв бичгийн дүрэм (бүрэн эхээр)
1983 онд зохиогдсон Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор нарын “Монгол үсгийн дүрмийн толь” номыг "Ангууч" програмын гарын авлага дотор оруулсныг бүрэн эхээр Windows-1251 тэмдэгтээс Unicode-руу Бадаа-гийн хөрвүүлэгчийг ашиглан хөрвүүлж, дор хүргэж байна.

Монгол үсгийн цагаан толгой - Дүрэм №1-2

 

Эгшиг үсгийн тухай - Дүрэм №3-7

 

Эгшиг зохицох ёс - Дүрэм №8-9

 

ы, ий хоёрыг ялгаж бичих дүрэм - Дүрэм №10

 

Я-гийн төрлийн үсгүүдийн тухай - Дүрэм №11-14

 

Балархай эгшиг үгийн эцэст орохдоо - Дүрэм №19

 

Ялгах эгшгийн тухай - Дүрэм №24

 

Гээгдэх эгшгийн дүрэм - Дүрэм №28-30

 

Гийгүүлэгч үсгийн тухай - Дүрэм №15

 

Эгшигт гийгүүлэгчийн тухай - Дүрэм №16

 

Заримдаг гийгүүлэгчийн тухай - Дүрэм №17-18

 

К, Ф, Щ, П - онцгой 4 гийгүүлэгчийн тухай - Дүрэм №20

 

Б, В үсгийг ялгаж бичих дүрэм - Дүрэм №21

 

Хоолойн Г, хэлний Г-гийн тухай - Дүрэм №22

 

Хэлний үзүүрийн Н, хэлний угийн Н-ийн тухай - Дүрэм №23

 

Дараалсан гийгүүлэгчийн дүрэм - Дүрэм №25-26

 

Ж, Ч, Ш-ийн дараах эгшгийн тухай - Дүрэм №27

 

Зөөлөрсөн гийгүүлэгчийг бичих тухай болон ь-ийн тухай - Дүрэм №31-33

 

Тусгаарлагч ъ, ь-ийн тухай - Дүрэм №34

 

Үгийн утгат хэсэг, язгуур, дагавар, нөхцөлийг зөв бичих тухай - Дүрэм №35-37

 

Үйл үгийн үндэс үүсгэх -л дагаврын тухай - Дүрэм №38

 

Үйл үгийн бусдаар үйлдүүлэх хэвийн –г нөхцөлийн тухай - Дүрэм №39

 

Нөхцөлт үйлийн зэрэгцэх хэлбэрийн –ж, -ч нөхцөлийн тухай -Дүрэм №40

 

Үйл үгийн үндэс үүсгэх -д, -т дагаврын тухай - Дүрэм №41

 

Нэр үг үүсгэх –лага, -лого ба -лга, -лго дагаврын тухай - Дүрэм №42

 

Хамааруулах –х дагаврын тухай - Дүрэм №43

 

Зарим тийн ялгалын нөхцөлийг бичих тухай - Дүрэм №44

 

Үгийн үеийн тухай - Дүрэм №45

 

Өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээтэй холбоотой дүрмүүд

 

Цэгийг хэрэглэх тухай - (.) - Дүрэм №51

 

Асуултын тэмдгийг хэрэглэх тухай - (?) - Дүрэм №52

 

Анхаарлын тэмдгийг хэрэглэх тухай - (!) - Дүрэм №53

 

Цуваа цэгийг хэрэглэх тухай - (...) - Дүрэм №54

 

Давхар цэгийг хэрэглэх тухай - (:) - Дүрэм №55

 

Таслалыг хэрэглэх тухай - (,) - Дүрэм №56

 

Цэгтэй таслалыг хэрэглэх тухай - (;) - Дүрэм №57

 

Хашилтыг хэрэглэх тухай - (< > “ “) - Дүрэм №58

 

Хаалтыг хэрэглэх тухай - (( ) [ ]) - Дүрэм №59

 

Богино зураасыг хэрэглэх тухай - (-) - Дүрэм №60

 

Урт зураасыг хэрэглэх тухай - (—) - Дүрэм №61

 

Таслалтай зураасыг хэрэглэх тухай - (, —) - Дүрэм №62

 

Зүйлийн тэмдгийг хэрэглэх тухай - (§) - Дүрэм №63

 

Дэс дарааллыг тэмдэглэх тухай - Дүрэм №64

 

Бусад дүрмүүд

 

Мөр шилжүүлэх тухай - Дүрэм №46

 

Том үсгээр бичих тухай - Дүрэм №47

 

Үг хурааж бичих тухай - Дүрэм №48

 

Гадаад үгийг бичих тухай - Дүрэм №49

 

Сул үгийг бичих тухай - Дүрэм №50

Эх сурвалж: http://baynaa.blogspot.com/

Сэтгэгдлийг ачааллаж байна ...