Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялын аян явагдаж байна

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ялын 2 сарын аяны хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн прокурор, замын цагдаагийн хэлтэс, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх тасаг хамтарсан шалгалтыг явуулж байна.