Албаны хэмжээн дэх сул орон тооны мэдээлэл

Албаны хэмжээн дэх сул орон тоо буюу нээлттэй ажлын байр:

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч-1, сантехникч-1  тус тус орон тоо сул байна.

Холбогдох утас: 7010-9195