Өргөдөл гомдлын нэгдсэн програмын сургалтад хамрагдлаа
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандсан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхдээ Өргөдөл гомдлын нэгдсэн програм /Smartcity.mn/-г үйл ажиллагаандаа өдөр тутам ашиглаж байна.
 
Өргөдөл гомдлын програмын ашиглалт, шинэчлэгдсэн болон анхаарах зүйлсийн талаар сургалт Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн байранд 2016 оны 03 сарын 02-с 04-ний өдрүүдэд болж өнгөрлөө. Сургалтанд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны Өргөдөл гомдол, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан д/ч Б.Ундармаа, Хүний нөөц, сургалт, мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн а/д П.Сумъяа, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн д/ч Б.Цэенрэгзэн нар хамрагдлаа. 
 
 
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
Мэдээллийн ил тод байдал