Зарлал: Хувцасны шкаф нийлүүлэх

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны албан хэрэгцээнд өрөөний хувцасны шкаф, баримтын төмөр сейф нийлүүлэх хувь хүн, албан байгууллагыг урьж байна. 

Үүнд 30ш хувцасны шкаф, 65ш төмөр нууцын сейф шаардлагатай.

Холбоо барих утас: 70109198