Албадан ажил хийлгэв

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албан дээр албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгэгдсэн нэр бүхий 2 ялтанг албадан хөдөлмөр хийлгэлээ. Үүнд: Б.Б, Л.Б нарыг 2015 оны 09 сарын 18-аас 2015 оны 10 сарын 06 өдрүүдэд ажлын байраар хангаж албадан ажил хийлгэлээ.