Сахилга-ёс зүй, цэрэгжилт, жагсаалч байдалыг сайжруулах аян боллоо
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Сахилга-ёс зүй, цэрэгжилт, жагсаалч байдалыг сайжруулах аян болж өндөрлөлөө. Аяны хүрээнд шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийт алба хаагчид жагсаалын бэлэн байдлыг хангаж, цэргийн хэргийн мэдлэгийн сургалт, шалгалт авлаа.