Албадан ажил хийлгэв

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албан дээр албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгэгдсэн нэр бүхий 10 ялтанг албадан хөдөлмөр хийлгэлээ. Үүнд: Д.Г, Д,М, Ш.Б, А.Б, Ж.Ц, А.А, Т.З, Г.Б, Э.Х, Б.А нарыг ажлын байраар хангаж албадан ажил хийлгэх ялыг эдлүүлж байна.