2015.05.25 Нээлттэй хаалганы өдөр болно

Тус албанд 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр 08:30 цагаас 14:30 цаг хүртэл “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг албаны хурлын танхимд зохион байгуулахаар болоод байна. Иймд энэ өдөр тус албанд хүрэлцэн ирж албаны үйл ажиллагаа болон шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой асуудлаар холбогдох албан тушаалтантай уулзаж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.