Шийдвэр гүйцэтгэгч нарын сургалтын хуваарь

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын (Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын чадавхийг сайжруулах төсөл) -ийн хүрээнд шийдвэр гүйцэтгэгч нарыг сургах, 1 дүгээр шатны сургалт ШШГЕГ дээр явагдах болсонтой холбогдуулан иргэд, аж ахуй, нэгж та бүхнийг сургалтын хугацаанд шийдвэр гүйцэтгэгчтэй холбоо барин ажлаа зохицуулахыг хүсье. 

Сургалт 2015 оны 05 дугаар сарын 25-аас 2 үе шаттайгаар явагдана. Үүнд:

1.   “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох” чадавхийг бэхжүүлэх төслийн видео сургалт /2015 оны 05 дугаар сарын 25-аас 06 дугаар сарын 06-ны өдөр/

Огноо

Гараг

Цагийн хуваарь

2015.05.25

Даваа

15:30-19:30

2015.05.26

Мягмар

15:30-19:30

2015.05.27

Лхагва

15:30-19:30

2015.05.28

Пүрэв

15:30-19:30

2015.05.29

Баасан

15:30-19:30

2015.06.02

Мягмар

9:00-17:00

2015.06.03

Лхагва

9:00-:17:00

2015.06.04

Пүрэв

9:00-12:30

14:00-17:00

2015.06.05

Баасан

9:00-:17:00

2015.06.06

Бямба

9:00-:17:00

2.Танхимын сургалт /2015 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 13-ны өдөр/

Огноо

Гараг

Цагийн хуваарь

2015.06.08

Даваа

9:00-12:15

13:30-16:45

2015.06.09

Мягмар

9:00-12:15

13:30-16:45

2015.06.10

Лхагва

9:00-12:15

13:30-16:45

2015.06.11

Пүрэв

9:00-12:15

13:30-16:45

2015.06.12

Баасан

9:00-12:15

13:30-16:45

2015.06.13

Бямба

9:00-12:15

13:30-16:45

 Иргэдийн анхааралд:  Дээрх өдрүүдэд нийт шийдвэр гүйцэтгэгч нар сургалтанд хамрагдах хугацаанд ажлаас чөлөөлөгдөж байгаа болно.